Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen (PTS)

Kristina Lindbom, PTS, arbetar med främjande av bredband, bland annat som projektledare för PTS e-tjänst Bredbandskartan.pts.se.

 

Kristina Lindbom var med som talare på ett tidigare Internetdagarna