Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Lena Kjerrman Tillförordnad chef för Region Skånes Produkt- & Designteam

Lenas bakgrund är inom IT & Telecom där hon har arbetat med utveckling av produkter och tjänster. Lenas erfarenheter från den privata sektorn präglar Region Skånes eHälsosatsning, där invånarna är en självklar del i ett gemensamt arbete för att på dra nytta av digitaliseringens fulla potential.