Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Lennart Guldbrandsson Wikipedian

Mer än tio års erfarenhet av Wikipedia, som skribent, författare till en av världens första böcker om Wikipedia, anställd av Wikimedia Foundation - två gånger, anställd som Wikipedian in Residence av Riksantikvarieämbetet, medgrundare av Wikimedia Sverige och dess första ordförande. Till vardags författare och lektör.

 

Lennart Guldbrandsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna