Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Linus Kilander Lawyer, PTS (Post och Telestyrelsen)

Linus Kilander är jurist på PTS avdelning för säker kommunikation och arbetar i synnerhet med lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) och lag om elektronisk kommunikation.

 

Linus Kilander var med som talare på ett tidigare Internetdagarna