Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Lisa Molin doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT

Lisa Molin är doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och fil.lic. lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Lisa Molin har en bakgrund som lärare i grundskolas äldre åldrar och hennes forskningsintresse handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum.

Talar på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Vems röst hörs och vems hörs inte? En fråga om kritik och agentskap