.FILE

23-24 november 2020

Magnus Höij VD

Magnus Höij är vd för Svenska Teknik&Designföretagen, en branschorganisation för arkitektföretag och ingenjörsföretag inom samhällsbyggnad. Tidigare har han varit chefredaktör för Internetworld, moderator och innehållsansvarig på Webbdagarna och en flitigt anlitad moderator och föredragshållare kring allt som har med digitalisering och internet att göra.

 

Magnus Höij var med som talare på ett tidigare Internetdagarna