Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Maja Fjaestad Statssekreterare till Lena Hallengren

Maja Fjaestad är statssekreterare till Lena Hallengren. Hon är också docent i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har forskat vid Kungliga Tekniska Högskolan, MIT i Boston och Max Planck-institutet i Berlin. Fjaestad har tidigare varit statssekreterare i framtidsfrågor vid statsrådsberedningen och samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal.

 

Maja Fjaestad var med som talare på ett tidigare Internetdagarna