Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Manne Andersson eHälsomyndigheten

Manne Andersson är arkitekt och strateg vid eHälsomyndigheten och har tidigare arbetat många år med att bygga upp nationella infrastrukturlösningar för bland annat e-recept. För närvarande arbetar han med digitaliseringsfrågor, övergripande arkitekturfrågor, standardisering och interoperabilitet inom hälsa, vård- och omsorg både på nationell och internationell nivå.

 

Manne Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna