Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Martin Borgs Nationell digital valledare för Moderaterna

Nationell digital valledare för Moderaterna

 

Martin Borgs var med som talare på ett tidigare Internetdagarna