Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Martin Borgs Nationell digital valledare för Moderaterna

Nationell digital valledare för Moderaterna

 

Martin Borgs var med som talare på ett tidigare Internetdagarna