Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mats Lundquist affärsområdeschef Bredband och TV, Telenor

 

Affärsområdeschef Bredband och TV,  Telenor

 

Mats Lundquist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna