Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Micael Frideros Civilingenjör i industriell ekonomi

ESSÄ: Micael Frideros är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet och har en bakgrund som managementkonsult. I magisterrapporten ”Artificiell intelligens som beslutsmetod” diskuterar Micael AI som teknik och metod, medan han i magisterrapporten ”Artificial Intelligence – progress in business and society” fokuserar på teknikens utvecklings- och spridningshastighet.

 

Micael Frideros var med som talare på ett tidigare Internetdagarna