Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Niklas Dalgrip Chef driftavdelningen SISAB

Niklas är chef för driftavdelningen på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) där han har varit verksam sedan år 2011. Han är utbildad driftingenjör från Mitthögskolan i Sundsvall/Härnösand. Niklas har genom årens lopp arbetat med utvecklingsprojekt inom drift, digitalisering och kommunikation.