Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Niklas Gustafsson Director KTH

Niklas Gustafsson är program director på KTH Executive School och arbetar med utveckling och utbildning för yrkesverksamma (nyckelpersoner, ledare och chefer). Just nu ligger fokus huvudsakligen på att utveckla och driva kompetensutveckling inom AI via initiativet "AI Competence for Sweden – A national initiative on education and competence in Artificial Intelligence". Syfte är att främja fördjupad kunskap om AI inom näringsliv och offentlig sektor för att på så sätt skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och utvecklad välfärd. Utöver detta driver Niklas bland annat kurser i innovation och avancerad affärsutveckling samt driver ett antal "Strategic Challenge groups" där innovationsledare i stora bolag möts för att diskutera konkreta affärsmässiga och organisatoriska problem.

 

Niklas Gustafsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna