.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Ninoush Habashian Head of Customer Experience, Telia SE

Ninoush Habashian är en del av svenska ledningsgruppen på Telia och ansvarar för enheten Customer Experience samt bolagets kulturella och tvärfunktionella resa mot ett kundbesatt New Generation Telco. Ninoush började på Telia Company 2012 som Global Product Manager för bland annat mobildata och röstproduktportfölj för privatkunder i de nordiska och baltiska länderna. Sedan dess har Ninoush haft flera olika roller inom de olika affärsenheterna i Telia Company.

Innan Ninoush började på Telia Company hade hon olika positioner inom global produktledning på Piab, ett företag inom global industriell vakuumteknik för multinationella och små till medelstora företag.

Ninoush har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Ninoush Habashian var med som talare på ett tidigare Internetdagarna