Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Oliver Lundgren Styrelsemedlem, Swedish Edtech Industry

Oliver Lundgren är en av grundarna till och styrelsemedlem i branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Swedish Edtech Industry verkar för den svenska skolans digitalisering genom skapa ett kraftsamlande nätverk för landets edtechaktörer.

 

Oliver Lundgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna