Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Patrick Rundin Tekniskt Ansvarig, Studi

Patrick Rundin leder och utvecklar teknikstrategi och genomförande på det flerspråkiga läromedlet Studi.se. Erfaren från flera integrationer och tät kontakt med kommuner, elever och lärare brinner han för enkelhet och användbarhet. Studi deltar därför aktivt i arbetet med att automatisera elevadministration och han ser det som en avgörande hörnsten för att digitala läromedel ska bli en naturlig del av undervisningen.

 

Patrick Rundin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna