Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Pernilla Danielsson Chef

Pernilla Danielsson är disputerad datalingvist men har lämnat den akademiska världen för att istället bedriva metodutveckling för barn och unga i riskzon.

 

Pernilla Danielsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna