Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Petra Jankov Picha Ansvarig sociala och digitala medier

På nätet och i IT-branschen sen 1995. Har en kort bakgrund inom kommersiell webb men jobbar sedan 2001 med opinionsbildning, strategier, kampanjer, kommunikation och sociala medier i idéburen verksamhet.

 

Petra Jankov Picha var med som talare på ett tidigare Internetdagarna