.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Rikard Englund Chef för konkurrensavdelningen på PTS

Rikard Englund är chef för konkurrensavdelningen på Post- och Telestyrelsen (PTS). Konkurrensavdelningen ansvarar för frågor mellan operatörer som rör kanalisation, bredbandsnät och bredbandstjänster inklusive prisreglering och ekonomisk analys.

Genom samverkan och åtgärder riktade mot operatörerna bidrar konkurrensavdelningen till en hållbar konkurrens som i sin tur ger konsumenterna ett brett utbud av tjänster med god kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

 

Rikard Englund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna