Robert Malmgren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Robert Malmgren Romab AB

Robert är en av Sveriges ledande IT-säkerhetsexperter med uppdrag åt myndigheter och internationella företag inom kritisk infrastruktur, skydd av IT system, praktiska IT-säkerhetstester och som strategisk-teknisk säkerhetsrådgivare.

Robert Malmgren jobbar till vardags som säkerhetskonsult med kollegorna på ROMAB. Han har jobbat i 20 år med IT-säkerhetsfrågor inom många områden, från att utreda stora IT-incidenter, via att bygga skydd, utveckla säkra system, till att jobba på policynivå och fått insikt och kunskaper om många olika branscher och från samhällsviktiga funktioner

 

Robert Malmgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna