Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Signhild Petrén Ansvarig för digital kampanj på Socialdemokraterna

Ansvarig för Socialdemokraternas digitala kampanj. Tidigare arbetat med Socialdemokraternas kampanj i Stockholmsregionen 2014.

 

Signhild Petrén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna