Simone Fischer-Hübner – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Simone Fischer-Hübner Professor, Karlstads Universitet

Simone Fischer-Hübner har varit professor vid Karlstads universitet sedan juni 2000. Där är hon en del av av PriSec-gruppen, vars forskning fokuserar på tekniker för att förbättra den personliga integriteten och på nätverkssäkerhet. Simone Fischer-Hübner har studerat datavetenskap och juridik och har en doktorsexamen från Hamburgs universitet.

 

Simone Fischer-Hübner var med som talare på ett tidigare Internetdagarna