Time People Group – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Time People Group

Time People Group är en koncern med flera helägda specialistbolag. Bolagen erbjuder konsulter inom IT och förändringsledning och är alla nischade inom olika expertisområden. Huvudsyftet med bolagens verksamheter är att utveckla, förenkla och effektivisera IT-verksamheterna hos koncernens alla kunder.

Time People Group drivs av engagemang och lösningsfokus så att kunderna kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Koncernen och dess bolag erbjuder tjänster som omfattar strategi, förändringsarbete, ledning av projekt och program, utveckling av system och metoder, till teståtaganden och förvaltning.