Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Tom Burnell Senior Solution Architect, Axway

 

Tom Burnell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna