Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tomas Lagerberg Avdelningsschef Corporate Research ABB

Tomas Lagerberg är forskningschef och nybliven hedersdoktor vid Mälardalens högskola.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Spaningar från verkligheten: Att skilja på effektivisering och innovation