Tomas Lagerberg – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Tomas Lagerberg Avdelningsschef Corporate Research ABB

Tomas Lagerberg är forskningschef och nybliven hedersdoktor vid Mälardalens högskola.

 

Tomas Lagerberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna