Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tomas Lagerberg Avdelningsschef Corporate Research ABB

Tomas Lagerberg är forskningschef och nybliven hedersdoktor vid Mälardalens högskola.

 

Tomas Lagerberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna