Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Tomas Lagerberg Avdelningsschef Corporate Research ABB

Tomas Lagerberg är forskningschef och nybliven hedersdoktor vid Mälardalens högskola.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Spaningar från verkligheten: Att skilja på effektivisering och innovation kl. 16:15 i C2