Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Köp nu – 1250 kr/dag

Viktoria Byback Stabschef på Arbetsförmedlingens Förvaltningsavdelning

Viktoria Byback är Stabschef på Arbetsförmedlingens Förvaltningsavdelning med särskilt ansvar för miljö och hållbarhet samt projektägare för nya Hk. Hon har tidigare arbetat i telekombranschen under 20 års tid.

Viktoria har kontoret i ryggsäcken som arbetssätt och tycker det är flexibelt. Arbetsförmedlingen ska flytta sitt huvudkontor kvartal 2 2019 och samtidigt med flytten gå mot aktivitetsbaserat arbetssätt för att stärka bland annat samarbete och förbättra individens arbetsmiljö.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


LAB: Hur kommer framtidens arbetsplats att se ut?