.FILE

22-23 november 2021

Bekämpa den digitala analfabetismen!

Det här handlar om min svärmor, min pappa, min pensionerade granne, min väninna på landet, min autistiske son och vår vän Ali, flykting från Somalia. Av olika skäl har de ännu inte kopplat upp sig. Inte för att de inte vill, utan för att de antingen inte har råd, inte vet hur man gör eller inte har tillgång till Internet där de bor. Självklart måste samhället se till att de får det stöd som behövs, för att de ska kunna fortsätta vara delaktiga i samhällslivet även när tekniken förändras. Lösningen finns på landets alla bibliotek!

Det är nu vi måste ställa om hela samhället till den digitala tidsåldern

Det är NU det sker – den stora dramatiska övergången till informationssamhället, det som kommer att påverka vardagslivet för alla människor i Sverige. Det är ganska häftigt, vi som lever nu skriver historia, på samma sätt som när boktryckarkonsten uppfanns, eller som när elektriciteten infördes i landet!

Det är NU vi måste ställa om hela samhället till den digitala tidsåldern. Till det kunskapsintensiva samhället, där Internet är själva blodomloppet i samhällskroppen.

Så klart att alla människor ska med på den digitala resan, hur skulle det se ut om en massa människor blev kvar på perrongen? Alla måste få en inträdesbiljett till det digitala samhället!

Det är taskigt att skapa ett samhälle som inte alla kan vara delaktiga i! Så nu, när vi ställer om till det digitala samhället, där nästan all kommunikation sker via ettor och nollor, måste vi självklart ställa oss frågan: hur får vi med dem som står utanför och av olika anledningar inte själva hoppar på IT-tåget?

Svar: Det handlar om att inspirera människor att våga prova det nya, att det ska vara gratis, och att den nya tekniken finns tillgänglig i offentliga miljöer.

Avgiftsfria Internetkurser har lockat över tusen östgötar till biblioteken

En hel värld – bara några klick bort! Upplev Internet som en källa till kunskap, gemenskap och nöjen. Upptäck att det är enkelt och roligt! Det var budskapet som biblioteken i Östergötland gick ut med i höstas. Responsen från allmänheten blev mycket stor. Många ville ta chansen att prova på den moderna informationstekniken på biblioteken. Lära sig från grunden; hur man hanterar musen, skaffar sig en e-postadress, hittar intressanta sidor på nätet.

Dessa avgiftsfria Internetkurser för nybörjare har sedan dess lockat över tusen östgötar till biblioteken. Nyligen annonserade Finspångs bibliotek i lokalbladet om att man skulle starta gratis internetkurser på biblioteket. 200 personer anmälde sig direkt! Vårens kurser blev därför snabbt fulltecknade och nu får folk sätta upp sig på väntelista till hösten.

Att biblioteken har lyckats inspirera människor att våga prova den nya tekniken, är orsaken till att östgötakampanjen har blivit så framgångsrik – och har också synliggjort behoven.

Vi skulle aldrig acceptera att nästan två miljoner vuxna i vårt samhälle inte kunde läsa

Den stora utmaningen samhället står inför idag är att inspirera och övertyga människor om att Internet har blivit vardag, och att alla behöver lära sig grundläggande digital kompetens. Här behövs en genomtänkt strategi från samhällets sida för hur man ska nå ut med digital kunskap till alla de människor som idag står utanför informationssamhället.

Vi skulle aldrig acceptera att nästan två miljoner vuxna i vårt samhälle inte kunde läsa, att de var analfabeter, eftersom vi inser att en levande demokrati förutsätter att människor har läsförmåga, kan inhämta information och bilda sig en egen uppfattning om saker och ting.

Nu gäller det att förstå, att digital kompetens är lika viktig som läsförmåga, för att människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Det behövs en nationell satsning för att bekämpa den digitala analfabetismen.

Det behövs öronmärkta medel till IT-kurser och en satsning på att skapa digitala lärmiljöer på alla bibliotek

UNESCO:s manifest för folkbiblioteken slår fast, att medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fri och obegränsad tillgång på kunskap, tankar, kultur och information. Det är därför vi har folkbibliotek.

Det var länge sedan bibliotek bara var ett hus med böcker. Numera finns alla medier på biblioteken, och självklart även Internet och bredband. Alla bibliotek, även den minsta lilla filial, har idag kopplat upp sig och erbjuder fri tillgång till innehållet på nätet. Här finns också kunnig personal som är proffs på att hjälpa människor att söka information.

Självklart är det bibliotekens uppgift att bidra till ett informationssamhälle för alla. Men uppdraget att biblioteken på bred front ska hjälpa människor att hantera informationstekniken behöver förtydligas! Det behövs öronmärkta medel till IT-kurser och en satsning på att skapa digitala lärmiljöer på alla bibliotek. Då kan biblioteken bli en strategisk resurs i IT-samhället för att höja medborgarnas digitala kompetens!

Missa inte! Birgitta Hellman Magnusson kl.15.00 nu på onsdag 24 mars i ”Hearing om kunskap för digital delaktighet”. Följ hearingen live på iis.se. Sändningen startar kl.09.00. Frågor som kommer tas upp är ”Vem gör vad för digital delaktighet i Sverige” och ”Vad vill partierna göra för digital delaktighet?”. Alla riksdagspartier finns representerade på plats.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn