.FILE

22-23 november 2021

Det är dags att vakna – 1,7 miljoner svenskar står utanför Internet

I samband med Internetdagarna i höstas presenterade Åsa Torstensson regeringens strategi för att bygga ut bredband så att 90 procent av hushållen har 100 Mbit/s år 2020. Och det är ju bra, men vad som saknas helt från politiskt håll är att alla svenskar också ska kunna använda Internet.

Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför nätet, oftast som en följd av bristande dator- och Internetkompetens. Dessa människor har sämre chanser att få jobb, de kan inte använda Internetbanken och de har inte tillgång till alla de nättjänster som såväl myndigheter som företag hänvisar till.

Från politiskt håll saknas helt initiativ

Många drar felaktigt slutsatsen att det bara är äldre som saknar datorkunskaper och att frågan därmed skulle lösa sig av sig själv på sikt, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper. Ofta handlar det om människor som har lägre inkomster och utbildningsnivå, vilket naturligtvis förstärker ett redan existerande utanförskap.

Det pågår en rad utbildningsprojekt i liten skara på gräsrotsnivå – folkbildningsförbund, bibliotek, folkhögskolor med flera är engagerade i frågan. Vad som däremot saknas är medel för större insatser. Från politiskt håll saknas helt initiativ. För att få med 1,7 miljoner svenskar i det digitala samhället krävs en bred satsning.

Det är dags att vakna! För att väcka frågan har vi tillsammans med IT & Telekomföretagen inom Almega och UsersAward skrivit en debattartikel som idag är publicerad på svd.se

Vi anordnar även en hearing den 24 mars om behovet av kunskap för att öka den digitala delaktigheten – för att höja kunskapsnivån och för att väcka frågan. Kom gärna på hearingen

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn