Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

FN:s rapportör om yttrandefrihet på Internet i Stockholm

I veckan är FN:s speciella rapportör för yttrandefrihet i Stockholm. Mr Frank la Rue är Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, som det heter på engelska.

Huvudnumret för hans besök är ett internationellt expertmöte onsdag och torsdag på temat ”Seminar on Human Rights and the Internet”. Redan idag tisdag 15 juni hölls i Rosenbad ett tre timmars förberedande möte på samma tema. Det var UD och och SIDA som arrangerade. Tisdagens förmöte handlade i huvudsak om förberedelser inför expertmötet.

Det som gör besöket av en FN-rapportör extra roligt är att han har  ett särskilt mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det mandatet ger en långt mer självständig roll än exempelvis motsvarande tjänstemän i FN. Han har därmed möjlighet att springa före den ofta långsamma processen i FN, och kan relativt självständigt föreslå lösningar för problem som har med mänskliga rättigheter och Internet att göra.

Låt oss hoppas att vi framöver får en god inblick i hur hanteringen av de här frågorna utvecklas.