.FILE

22-23 november 2021

Dags att höja en lans för det öppna Internet – igen!

Det är ständigt aktuellt att försvara den öppna internetarkitekturen och dess öppna användning. Bland annat får vi inte missa att göra vår röst hörd vid officiella remisser, vare sig de är nationella, europeiska eller globala. Till den listan kan fogas två nya, en remiss om ändring i den svenska lagen om elektronisk kommunikation och en enkät från EU. Referenserna finns längre ner i den här texten.

Fritt fram för en leverantör av internetaccess att införa (nästan) vilka begränsningar som helst

Ni som läste mina inlägg inför EU telekompaketets tredje och sista läsning förstår säkert att jag inte är imponerad över det direktiv som blev följden. Politik  är navigation mellan särintressen. Nu är det svart på vitt i ett direktiv, grunden för ny nationell lagstiftning inom unionen, att det är fritt fram för en leverantör av internetaccess att införa (nästan) vilka begränsningar som helst!

Bara denne tydligt informerar om det…

Föreställningen är att en informerad konsument då skall kunna välja bort den accessleverantör som inte har en tillräckligt öppen access. Min egen uppfattning om vad vi nu tillsammans bör göra skrev jag i oktober förra året i ett inlägg, med de förutsättningar som var kända då:

“…de som har insikt, engagemang och kompetens i Europa får väl bilda ett nätverk där man kontinuerligt övervakar och testar vad acessleverantörerna blockerar och begränsar, analysera deras avtal, publicera sin information på någon website, synas i media med artiklar om vad man vet och råda vanliga icke Internetskadade personer hur man kan utnyttja konkurrensen.  Alla dessa organisationer, inte minst i Sverige, som är engagerade i debatten kring Internet, var och en med sitt fokus, bör kunna bidraga på sitt sätt…”

Om de skulle införa gemensamma begränsningar, vad har man då för val?

Telefon hamnar lätt i fronten. Praktiskt taget alla stora routeroperatörer som levererar internetaccess till vanligt folk ägs i dag av de större telekomoperatörerna, nationella och globala. Jag kan tänka mig att de har ett gemensamt branchintresse i att deras kunder i första hand använder  det fasta eller mobila telefonväxelsystem de var och en har vid sidan om Internet. Om de skulle införa gemensamma begränsningar, vad har man då för val?

Vi ser i en del europeiska länder att telefon över Internet från i varje fall annan än ”operatören” stoppas eller begränsas. De svenska acessleverantörerna verkar för närvarande inte stoppa eller begränsa SIP-telefon (ej heller SIP för andra realtidsorienterade sessioner). Det vore intressant att höra om någon har kunskap eller erfarenhet av sådana begränsningar, eller begränsningar av andra tjänster, i Sverige.

Regeringskansliet har kommit ut med en remiss som föreslår ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) men också i marknadsföringslagen (2008:486). Detta för att implementera EU-direktivet i svensk lag.

http://www.regeringen.se/sb/d/1470

Läs gärna dokumentets förslag till 5 kap 15 para, punkterna 3 och 4. (Tack, Daniel Westman, för att du letade upp avsnittet åt mig.)

EU-direktivet medger, vad jag kan se, att man i nationell lag kan skärpa krav på nätneutralitet/öppenhet, inom ramen för “Community Law” (EU). Det verkar inte föreligga någon sådan skärpning  i det här förslaget. Som framgår på annat ställe konstaterar man  att detta inte är nödvändigt på den svenska marknaden.

EU har just kommit ut med en öppen enkät om öppenhet/net neutrality.

Vore bra om fler aktörer i Sverige svarar på enkäten och försvarar det öppna, end to end Internet

Internet Society  förbereder ett svar genom sin europeiska byrå. Dess svenska chapter, som bl a jag tillhör, försöker bidra med information om specifika svenska förhållanden och det vore ju bra om man kunde nå samsyn med många fler aktörer i Sverige som svarar på enkäten och också försvarar det öppna, end to end Internet.

ISOC-SE svarade tidigare på Näringsdepartementets remiss på PTS rapport om öppna nät

ISOC-SE allmänna syn på förutsättningarna för Internets fortsatta utveckling kan du läsa om här

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn