.FILE

22-23 november 2021

FRA-lagen har gått igenom. Och?

Vem har du mailat eller ringt idag? Skriv ned tre namn. Rita sedan cirklar kring era namn, och dra pilar ifrån dig till de andra. Jag väntar.

Voilà! Där har du ett sociogram. Sådana har använts sedan urminnes tider för att kartlägga människor, grupper, organisationer och så vidare. Det tillhör säkert grundutbildningen på polishögskolans kriminriktning. Om någon i en grupp är misstänkt kriminell, håller man lite uppsikt på övriga också.

Information om vem som ringer eller mailar vem och när, kallas trafikdata. Din trafikdata hade med stor sannolikhet skrivits in i FRAs så kallade trafikdatabas. Denna databas har fått det illavarslande namnet Titan.

Titan – jätte på engelska alltså.


Kan det verkligen vara på detta viset?

Att det verkligen är så att dina trafikdata – även kallade ”digitala spår” – mycket väl kan komma att lagras har erkänts av t.ex. Staffan Danielsson (c), som sitter i försvarsutskottet. Staffan Danielsson, som är ansvarig för FRA-lagstiftningen å centerpartiets vägnar, har på sin blogg förklarat det så här:

”Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.” (min kursivering, länk till inlägget)

Observera att det är mot allvarliga hot eller vid teknisk utvecklingsspaning som trafikdata lagras i Titan.

Ytterligare grädde på moset får vi om vi läser DNs chatt från förra veckan. Där får försvarsminister Sten Tolgfors en fråga om just det här med trafikdata:

Fråga: ”Varför har ni inte berättat för riksdagen och den svenska allmänheten att FRA ägnar sig åt omfattande trafikdatalagring?”

Sten Tolgfors: ”I utvecklingsverksamheten är trafikdata ett viktigt verktyg som bidrar till att inrikta verksamheten mot relevant kommunikation. Utan kunskap om trafikmiljön, i vilken trafikdata är en faktor, blir verksamheten trubbigare och måste därför bedrivas bredare. Vilket innebär att en större andel kommunikation måste göras läsbar för det mänskliga ögat för att avgöra om det är ”rätt” kommunikation eller inte. På så sätt begränsar trafikdata integritesintrånget. …” (min kursivering)

Hans svar är alltså att svepande lagring och sökning i trafikdata göratt integritetsintrånget begränsas! Lite tillspetsat skulle man kunna formulera det så här:

”Om du uppger dina kommunikationsmönster (trafikdata) till staten, så kan vi snabbare avfärda att just du är en potentiell terrorist. Visa upp ditt mjöl, så avgör vi om det är rent!”

Hoppa nu fram några veckor i tiden. Det är december, ännu mera minusgrader än denna kalla oktobermånad. Kablarna har kopplats in till de så kallade samverkanspunkterna som leder vidare till Försvarets Radioanstalt, FRA.  Tänk nu efter lite. Är det någon av dina tre vänner som har – låt säga avvikande – politisk åsikt? Kanske varit med i någon ungdomsorganisation långt ut på höger- eller vänsterskalan för några år sedan? Eller kanske brukar någon av dem visa dig udda bilder eller filmer som han hittat på internet? Någon som inte följer heteronormen måhända? Kanske någon vars föräldrar varit politiska dissidenter i sina hemländer? Sådan information är nämligen värdefull för FRA när de ”shoppar loss” med andra underrättelsetjänster världen över. Demokratier liksom diktaturer! Källor: AB SvD DN.

Varför är sådan information intressant för FRA då? Jo anledningen är att sådan information är intressant för andra underrättelsetjänster. Byteshandel!

Efter att lagen klubbats igenom förra onsdagen, får vi under de sista få sekunderna av en SVT-intervju med Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA, höra följande ”betryggande” ord:

”Utlandssamarbetet är fortsatt mycket gott”.

Sug på det där några sekunder.

Konsekvenser?

Vad blir då konsekvenserna av denna lag? Hur påverkar den svensken? Vad betyder det att kontaktmönster mellan olika människor kontinuerligt övervakas av staten – och kan spridas ut över världen?

Jag ska spekulera lite i vad jag tror att det betyder. Jag tror det betyder att du och jag kommer att bli lite mera försiktiga, lite mera varsamma, med vem vi kommunicerar med. Vi kommer att akta oss lite mera att prata om känsliga saker via mobiltelefon, vi kommer att avvakta lite mera med att läsa bloggar och forum som skulle kunna tänkas vara övervakade av FRA.

Kort sagt kommer vi att bli mera misstänksamma gentemot varandra. Det gäller att hålla sig till det som är politiskt korrekt för tillfället.

När tror du att FRA börjar spana på dem som läser FRA-kritiska artiklar på internet?

Läs mera
* Om vill läsa mer om trafikdata, hoppa vidare till mitt blogginlägg ”Vaddå trafikdata?”.
* Om du vill läsa mera om trafikdatabasen Titan på FRA, så finns det numera en artikel på Wikipedia om den.
* Om du vill läsa om 1700-talets FRA-skandal, klicka här.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn