.FILE

22-23 november 2021

Fri programvara, kan vi leva med det?

För att kunna svara på det behöver vi veta vad det är och vad det är bra eller dåligt för. Låt oss starta med att reda ut begreppen. Fri programvara är fri, fri som i frihet. Programvaran får användas för valfritt ändamål. Källkoden, och därmed programvaran, är öppen för granskning, ändring och vidaredistribution, dock ibland med villkor. Den som skrivit koden äger koden, copyright får inte ändras hur som helst oavsett licens.

Det är inte möjligt att lägga till klausuler kring reglering om vad källkoden får användas till

Den vanligaste fri programvarulicensen är GNU GPL (General Public License), som är en copyleft-licens. Detta innebär att det är fritt fram att använda källkoden så länge frihetsgraden bibehålls. Om du distribuerar en binär med GPL-licens så måste du också tillhandahålla koden för densamma. Det är inte möjligt att lägga till klausuler kring reglering om vad källkoden får användas till, exempelvis vapenindustri eller pornografi.

Fri programvara ger fler rättigheter – vilka avgörs av vilken licens som används

Fri programvara ger full insyn. Full insyn i hur koden är skriven och hur programmet byggs. Det ska vara möjligt att återskapa en likadan binär som den som först levererades, med den öppna kod som levereras med. Stängd, eller proprietär programvara, har inte denna öppenhet, du ges nyttjanderätt av programmet, inget annat. Fri programvara ger fler rättigheter, vilka avgörs av vilken licens som används. Licenser bygger på upphovsrätt, och upphovsrättslagen är den legala basen. De flesta fria licenser innefattar formuleringar om att programvaran levereras ”as is”, programvaran levereras således utan garantier.

Vad är drivkrafterna bakom att utveckla fri programvara?

Vanliga tankefel när fri programvara diskuteras är till exempel att tala om kunder och marknadsandelar. Marknadsandelar mäts normalt med
försäljningssiffror, även om jag personligen kan tycka att det är viktigare att tala om vilka program och applikationer som faktiskt används är mer intressant. Det är naturligtvis svårare att mäta. Detsamma gäller kunder, det är svårt att veta vem som är kund eftersom inget säljs.

Vad är då drivkrafterna bakom att utveckla fri programvara? Det enklaste svaret är att någon saknar ett program i något sammanhang, och skriver det själv helt enkelt. Men det handlar också om ära, prestanda och teknisk elegans. Och om en ideologisk drivkraft, en vilja att ge tillbaka till fri programvarurörelsen som ger oss så mycket. Hur många här har inte vid något tillfälle använt gcc, Java, Apache…? Och så vidare.

Donera egna ändringarna till övriga användare utanför det egna projektet

De flesta som utvecklar fri programvara gör detta på sin fritid, även om det förekommer exempel på dem som får göra det på betald arbetstid. Vad finns det då för för- respektive nackdelar med att välja att använda fri programvara? Det finns många olika möjligheter till strategier för att ta sitt projekt framåt. Till exempel är det en möjlighet att, efter att ett fritt program hämtats hem och modifierats, bibehålla koden privat och inte distribuera de ändringar som gjorts.

Fördelar med detta är kortsiktiga, och ger i framtiden svårt att få till uppdateringar, och snabbt blir det dyrt då allt underhåll måste ske internt. Fördelar med att göra tvärtom, det vill säga att donera de egna ändringarna till övriga användare utanför det egna projektet är många. Underhållet lämnas över på andra, uppgraderingar blir mycket lättare även om detta innebär att din kod ska granskas av andra och godkännas för att ta plats i originalprojektet och vilket kan generera mer jobb initialt.

När det kommer till proprietär programvara får du inte fixa buggen själv

Ett annat beslut som behöver tas när ett fritt program används är huruvida den version som körs nu, som fungerar, ska låtas vara, eller om kontinuerliga uppgraderingar ska göras. En tanke är naturligtvis att inte röra det som fungerar, låta det vara bara. Detta är naturligtvis enkelt, tills en uppgradering behövs eller buggar ska fixas med senare versioner av koden. Då finns det risk att uppgraderingen blir mycket svårare än det hade blivit i det första läget. När det kommer till proprietär programvara får du inte fixa buggen själv, du får vänta tills företaget som säljer produkten gör det, om de gör det. Du kan heller inte lägga till ny funktionalitet som du vill så länge programvaran är stängd. Om du inte kan fixa buggen på egen hand finns så länge programvaran är fri, möjligheten att hyra in den tjänsten, om ingen fri programvaruutvecklare fixar det åt dig.

Fördelarna är för många för att jag ska vilja gå miste om dem

På det stora hela är det min åsikt att fri programvara ska användas i så stor utsträckning som möjligt då fördelarna är för många för att jag ska vilja gå miste om dem. Det finns få projekt så är så vältestade och välgranskade som fria programvaruprojekt.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn