.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Godkänt för IT-ministern

IT-minister Anna-Karin Hatt fick med beröm godkänt för sin offentliga debut på Internetdagarna, visar vår enkät bland konferensdeltagarna. Hennes anförande om svensk IT-politik på onsdagsmorgonen fick betyget 4,3 på en femgradig skala och var därmed ett av de mest uppskattade inslagen på hela konferensen. Allra mest uppskattades professor Jeff Cole, som öppningstalade på tisdagen om ”Digital Future”, och seminariet ”Utvecklingsarbete” på Mediespåret – båda nådde 4,4 i betyg.

Säkerhet i molnet (Säkerhetsspåret) och nya medievanor (Mediespåret) var de två seminarieämnen som lockade flest deltagare. Sett över hela konferensen var det också dessa spår som drog mest folk, Mediespåret hade totalt 583 deltagare på sina sex seminarier medan Säkerhetsspåret samlade 557 deltagare.

Totalt deltog närmare 1200 personer i Internetdagarna 2010. Av dessa var det ca 350 personerna som deltog i de tre öppna för-seminarierna den 25 oktober, där Upprop för digital delaktighet var störst med drygt 200 deltagare.

TOPPLISTORNA

Flest deltagare

140 – Riskhantering och säkerhet i molnet, Säkerhet

120 – Publiken: Nya aktörer och nya medievanor, Medier

120 – Bredband och konsumentmakt, Informationssamhället

120 – Attack vectors, Säkerhet

110 – Certifikat och TLS/SSL, Säkerhet

105 – Positionsbaserade tjänster, Positionering

105 – Utvecklingsarbete, Medier

103 – Internationalized top-level domains, Domän

100 – Debatt: Datalagringsdirektivet, Informationssamhället

100 – Innehållet: Allt är arbetsmaterial, Medier

Bäst betyg (skala 1-5, 5 är bäst)

4,4 Jeff Cole, öppningstal tisdag

4,4 Utvecklingsarbete

4,3 Anna-Karin Hatt, öppningstal onsdag

4,3 Innehållet: Allt är arbetsmaterial

4,1 Effektiv samtrafik i Europa

4,0 Bredband och konsumentmakt

4,0 Anti-censorship and transparency

4,0 Webbutveckling med HTML 5 och Javascript

4, 0 Jonas Birgersson, öppningstal tisdag

4, 0 Att leva med öppen källkod

Källa: .SE:s deltagarenkät efter Internetdagarna. Enkäten skickades ut till 541 personer och 291 har svarat (svarsfrekvens 53,7 %).