.FILE

22-23 november 2021

Hur fort förändras medievanor?

Var en av de frågor som ställdes i sessionen Nya aktörer och nya medievanor. Olle Findahl som gjort studien Svenskarna och Internet 2010 berättade att medievanor förändras långsamt och när man tittar på hur internet ändrar våra medievanor så är de ungefär de samma som tidigare. Internet har inte påverkat teve-tittandet, inte heller tidningsläsandet, samtidigt ökar internetanvändandet. Frågan som Findahl då ställde var, men hur går det ihop, vi har ju inte fått mer timmar på dygnet i och med att vi fått ett nytt medium. Städar vi mindre, sover vi mindre? Nja svarade Findahl vi gör fler saker samtidigt, vi multitaskar.

Svenskarna och Internet visar att för unga är Internet den viktigaste källan till information

Och hans slutsats var att Internet ett komplement till vårt traditionella medieanvändning. Den spännande frågan är hur internet påverkar nästa generations användare eftersom Svenskarna och internet visar att för unga är Internet den viktigaste källan till information, men Findahl menar att det kommer att ta tid, Internet är idag främst ett komplement till traditionella medier.

”Mina vänner, mitt flöde kommer ge mig bättre information än journalistiken”

Anders Mildner gick i polemik med Findahl och menade att med tanken på hur många 40-åringar som hänger på Facebook så borde det synas i medievanorna. Och vad är viktigt för dessa 40-åringar som hänger på Facebook? Det skapar utmaningar för journalistiken, som journalistiken måste förhålla sig till. För Mildner menade att :” Folk skriver sin egen verklighet och det blir deras filter ” och ”Mina vänner, mitt flöde kommer ge mig bättre information än journalistiken”

Frågan handlar inte om Internet förändrar våra medievanor, utan hur fort det kommer att gå, om det kräver ett generationsskifte eller om sociala medier i sin konstruktion förändrar vårt mediebeteende, oavsett svaret så står vi för en tid av förändring av medielandskapet och medievanorna.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn