.FILE

22-23 november 2021

Internet – för medborgarinflytande och affärer

Redan innan den första behandlingen av Telekompaketet kunde den alerte medborgaren se att Internet var på väg att inrangeras i politiken uteslutande som en infrastruktur för telekomföretag och affärsverksamhet. Som medborgare intresserad av möjligheter att delta i samhällsdebatten och påverka i frågor som ligger mig varmt om hjärtat blev detta ett mycket tydligt exempel på hur affärsintressen skulle ges förtur till förfång för Internets funktion som verktyg för en utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan dess har jag skrivit flera mejl till Sveriges MEP:er, men också till MEP:er i en hel rad andra europeiska länder inför omröstningen i Europaparlamentet den 5 maj.

Internationella nätverk vill rädda Internet från paketering

Bloggandet har varit ett viktigt stöd i processen att lära mej tågordningen för den politiska maktutövningen samt parlamentsledamöternas roll i detta. I ett stort antal inlägg har jag dokumenterat den lärprocessen och vad bristen på ett medborgarperspektiv i direktiven för det s k Telekompaketet lett till för en medborgare, som innerst inne vill motverka den överstatlighet, som samarbetet inom EU leder till inom allt fler samhällsområden. Som medborgare på nätet är jag beroende av en juste behandling av medborgarrätten i detta paket både här hemma och i Bryssel eller Strasbourg. Utan den hjälp, som bland annat Erik Josefsson och Henrik Alexandersson bistått med, genom sina bloggar och mejl, hade det inte varit möjligt för mig att tränga in i den djungel, som maktdelningen mellan kommissionen – ministerrådet – parlamentet leder till och där lobbyisterna flockas, som vore detta deras naturliga vattenhål. Svårigheterna att hålla mig à jour för att kunna påverka har lett till att jag kommit i kontakt med såväl europeiska som internationella nätverk med intresse att rädda Internet från paketering och censur samt forskare intresserade av att notera det som sker, men också att vara behjälplig med sina kunskaper vid skapandet av en demokratiskt förankrad IT-politik.

Ensidig syn på nätet

Genom att telekommunikation ses som en infrastrukturfråga hanteras den i Sverige och inom EU som en näringspolitisk fråga hemmahörande inom Näringsdepartementet där förståelsen för Internet som kanal för medborgerlig interaktion med andra människor i Europa och världen i övrigt praktiskt taget är obefintlig. Det syns tydligast i synen på oss som användare. Vi är kunder eller konsumenter och som kund ska jag ha möjlighet att välja mellan olika produkter i ett utbud från olika telekomföretag, som i den bästa av världar konkurrerar genom att tillhandahålla det som kunderna efterfrågar. Men, ett nät för information och kommunikation över hela världen är för sin funktion beroende av ett synsätt, där tekniken ska fungera som ett stöd för en mellanfolklig samlevnad grundad på frihet och demokrati. Detta motverkas av en ensidig syn på nätet som en kanal för olika slag av affärstransaktioner. Det synsättet må underlätta arbetet för tjänstemännen på Näringsdepartementet och motsvarande inom EU-byråkratin, men utgör ett hot mot nätet som verktyg för lärande och en demokratisk utveckling. Politiker och byråkrater, som verkar på medborgarnas uppdrag måste inse att de ska utgöra en motvikt till företagens strävan efter att minimera kostnaderna och öka vinsterna genom att paketera utbudet med den omedvetna konsumenten som norm och den medvetna medborgaren som en kund beredd att betala för sin särart.

Politiker spelar på rädslan för terrorism

Som medborgare vill vi kunna påverka utvecklingen av oss själva och vår omvärld med hjälp av informations- och kommunikationstekniken, vilket är möjligt genom egna individuella val av programvara och applikationer samt val av operatör för kontakt med det världsomspännande nätet. Under min närvaro på nätet är det naturligt att jag visar respekt för andras demokratiska fri- och rättigheter i samma utsträckning som de visar respekt för mina. Beteendet vid umgänge med andra människor vid tangentbordet skiljer sig på det mentala planet på intet sätt från mitt beteende vid sidan av tangentbordet. Skillnaden i attityd och kunskap om nätet går tydligast i dagen när man hör eller ser beteckningen IRL (in real life) istället för AFK (away from keyboard), när allt handlar om att livet levs både vid och vid sidan av tangentbordet. Därför är det beklämmande att behöva notera hur en del politiska partiers företrädare idag medvetet använder rädslan för terrorism och brottslighet på nätet samt sin egen frustration inför alla dessa medborgares mejl och kommentarer i bloggosfären för att med FRA och teknikens hjälp göra intrång i användarnas liv på nätet på ett sätt som inte skulle accepteras i livet vid sidan av tangentbordet.

Just nu är Telekompaketet föremål för förlikningsförhandlingar, men fråga mig inte vad som kan tänkas komma ut ur den korvmaskinen, för att använda en bra metafor (myntad av Erik J om jag minns rätt) för att beskriva den processen.

Relaterade länkar

Skydda nätintegriteten i EU-lag
Internet utmanar EU:s grundvalar

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn