.FILE

22-23 november 2021

Internet är inte bara nöje i skolan…

Hade en diskussion häromdagen med en annan skolpolitiker. Jag funderade i banor av att sätta kontot för läromedel i relation till kostnaden för datorer i skolan. Datorer ses mest som en investeringskostnad och hamnar på den raden i budgeten. Idag är datorer billiga och man kan bortse från investeringen, de går i princip att skriva av direkt och om man betraktar datorer/Internet som en lärobok så blir det ännu enklare – eller hur? Det gäller att tänka utanför boxen. Min kollega var dock fast i sin uppfattning att så kunde man inte göra, det är dyrt med datorer, programlicenser och underhåll menade han. Jag kände att det var inte så stor idé att diskutera eftersom han var kvar i det gamla. När datorerna var lite svåra konstiga saker, som man  i riktigt moderna skolor kunde finna en i varje klassrum som eleverna fick turas om att använda. Eller datasalar där man schemalagt tillgången. Jag kände en viss förtvivlan i detta eftersom jag vet att det finns många beslutsfattare av den sorten. Men det är bara att kämpa på för det finns så mycket annat att glädjas åt. Många lärare är verkligen intresserade av de möjligheter som ges. De bör ges chansen.

Datorer och Internet skapar nya möjligheter

Datorer är idag var mans redskap. I synnerhet är ungarna duktiga på att hantera dem, många gånger bättre än de vuxna. Nya ingångsvärden gäller. Jag tänker på Margaret Mead och hennes idéer om hur vuxna lär av barn istället för det givna att de vuxna alltid har tolkningsföreträdet. Margaret Mead skrev på 70-talet om vad hon då kallade elektronålder – vi är i hög grad där nu och det är hög tid för skolan att ta tillvara på detta faktum.

”Dagens ungdom växer upp i en elektronålder som hittills varit omöjlig att ens föreställa sig. Den äldre generationens erfarenheter från då-världen i långsam förändring är helt inadekvata. Ändå är det de äldre som fortfarande insisterar på att kontrollera de unga vilka formas av en värld de äldre aldrig kände till. Om den drastiska klyftan mellan unga och gamla skall kunna överbryggas måste den äldre generationen avstå något i sin makt, hävdar Margaret Mead … (Mead M (1970), Kultur och engagemang – En studie av generationsklyftan, Ystad, Rabén&Sjögren…”)

Nya tidens läromedel dyker upp…

Kopplingen mellan Internet och lärande har till stor del på många skolor inte kommit längre än att infrastrukturen är fixad. Yes – vi har kabel/fiber och tillgång till Internet. Nu ska eleverna få datorer – om vi har råd. Ungarna har kanske fått lära sig att använda Word och Powerpoint och det lärarna anser vara ”fel” ställen på Internet är avskurna. Jag var på en skola där Lunarstorm var avstängt, det var dock inga problem för ungarna, de hade andra kanaler.

Dåtidens datorbaserade läromedel gick i stort sett ut på att flytta in den gamla pedagogiken i datorn. Idag handlar det om interaktivitet, att bygga egna kunskapsstrukturer utifrån den kunskap man har. En unge i min närhet knäckte multiplikationsnöten när han var tre år med hjälp av en muffinsform. Hur kul tror ni att han tycker att det är att sitta och fylla i matteboken sida upp och sida ner med tal som redan är självklara för honom? I synnerhet med motivet att man måste lära sig att göra som alla andra. Hans lärande sker inte i skolan. Han är uttråkad och går i trean… Dessvärre är han inte unik. Han behöver stöd och hjälp att komma vidare han också, i likhet med de som har det svårare.

Nya metoder och nya läromedel…

Har man lite visioner kan man se nya läromedel växa fram. Nya metoder, nya idéer. Det är annorlunda ut än tidigare. Idag handlar det om vidare perspektiv. Det handlar om tvärvetenskap och det handlar om olika årskurser och det handlar framförallt om hur olika ämnen vävs samman. Det blir som i livet i allmänhet. Du får användning av många kunskaper vid samma tillfälle och som så många gånger handlar det om sammanhang. Genom att ta sig ur ämnesavgränsningen uppmanar man flera sinnen på samma gång. Dit finns pedagogisk forskning (Ola Alldén, SU) som visar på att ungar betraktar Postens porttabell på olika sätt i olika situationer. På mattlektionen lägger man ihop siffrorna och räknar fram ett pris för ett 100 g brev. På samhällsinstitutionen läser man porttabellen som det är tänkt och ser att 100 g brev kostar si och så.

Microsofts grundare Bill Gates myntade för många år sedan begreppet ”Information at your fingertips” – jag är inte riktigt säker på att han då hade klart för sig att vi skulle vara där vi är idag. Mer tänkte han nog på att alla skulle ha en dator med Microsofts program. Så blev det också.

Microsoft sponsrar just nu ett väldigt intressant – helt nytt läromedel. The Climate Mystery. Det är ett tvärvetenskapligt spel över Internet och omfattar många olika ämnesområden för elever i årskurs 6 till 9. Ungarna loggar in och deltar aktivt i lösningen av stort klimatproblem tillsammans med andra unga, i hela Europa. Spelet/lärandet startade i början av september och pågår fram till FN-konferensen om miljöfrågor i Köpenhamn i december. Eva Pethrus som är ansvarig för skolfrågor på Microsoft i Sverige menar att just Climate Mystery kan få våra barn att hjälpa oss föräldrar att bli mer miljömedvetna och tar det till och med steget längre, det kan skapa nya sorters jobb menar hon. Ja, varför inte. Lyssna på Eva här .

Blogga i skolan

Christina Löfving var tidigare lärare på Kristinedalsskolan i Stenungsund. Hon lät eleverna blogga på skoltid. De samverkade tillsammans med elever i bland annat Polen och Portugal. Vilket vidgar deras vyer och skapar kontakter med omvärlden som de aldrig kunde få annars. Christina är en engagerad pedagog och har naturligtvis en egen blogg, IT-mamman där intresserade kan knyta kontakter och få inspiration till hur man kan bedriva skolarbete med hjälp av datorer. En annan intressant erfarenhetsblogg med mycket hjälp, stöd och inspiration är Stjärnkikarna, det är bara att sätta igång.

Mary Jensen driver bloggen Mina Moderata Karameller

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn