.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Internet för alla – nu!

Vilket politiskt parti i Sverige bryr sig om den digitala klyftan och anser att vi ska skapa ett informationssamhälle för alla? Tillgång till Internet är en tydlig klassfråga, närmare hälften av dem med låg utbildning och låg inkomst använder inte Internet i vardagen, så det borde vara en klassisk s-fråga. Men när hörde vi socialdemokraterna prata om Internet som en demokratisk rättighet för alla?

Det är bråttom om vi ska uppfylla kraven på att minska de digitala klyftorna i samhället redan under nästa år

Varför intresserar sig inte svenska politiker mer för denna fråga, trots att det är en högprioriterad fråga inom EU? Enligt Riga-överenskommelsen från 2006 har alla medlemsstater förbundit sig att jobba aktivt med att minska de digitala klyftorna i samhället. Målet är att skapa ett informationssamhälle för alla till 2010. Vad betyder det? Jo, att alla svenskar från och med nästa år ska ha tillgång till, och kunna använda, samhällsnyttiga tjänster på nätet. Det kräver bland annat:

• Att människor som inte har tillgång till tekniken hemma, får tillgång till Internet på allmänna platser såsom bibliotek, bygdegårdar och övriga samlingslokaler.

• Att människor som inte kan använda Internet, får möjlighet att på ett enkelt och inspirerande sätt lära sig grundläggande Internetkunskap.

Ska Sverige uppfylla målet är det bråttom. Mycket bråttom. I dag räknar man med att nästan var tredje svensk i vuxen ålder står utanför informationssamhället på grund av att de inte använder Internet alls, eller mycket lite. Det motsvarar ungefär två miljoner svenskar.

Vilka är det då som står utanför? Jo, det är äldre, arbetslösa, låginkomsttagare, lågutbildade, invandrare och funktionshindrade – svaga och utsatta grupper i samhället som riskerar att hamna i ännu större utanförskap om samhället inte förmår att överbrygga den digitala klyftan.

Digital kompetens kallas för den fjärde basfärdigheten inom EU – lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna. När grundläggande Internetkunskaper ofta krävs för att söka jobb, eller för att kunna använda viktiga samhällstjänster, ställs de personer som av olika anledningar inte har digital kompetens utanför. Den digitala klyftan är därför i högsta grad också en fråga om demokrati och jämlikhet.

Över hela Europa sker det stora satsningar – men här i Sverige är det tyst

Över hela Europa, ja i hela världen, sker stora nationella satsningar på ett bekämpa den digitala analfabetismen – dock inte i Sverige. Här sker inga satsningar på bred front för att höja medborgarnas digitala kompetens eller för att öka tillgången till publika datorer i offentliga miljöer. Vad är förklaringen till regeringens passivitet i frågan, och oppositionens tystnad?

Vakna alla politiker! Nu finns ingen tid att förlora. Vi behöver ett nytt kunskapslyft i Sverige för att ge alla människor grundläggande digital kompetens. Och se till att skapa moderna och tillgängliga IT-center med handledningsstöd på alla folkbibliotek i landet. Nu, genast!

På bilden: Gun Nydahl, 77 som får hjälp av bibliotekarien Helena Bengtsson på Mjölby bibliotek. Fotograf: Anna Sigurdsson.

—————–

KORT OM INTERNET FÖR ALLA

Internet för alla startades under 2009 i syfte att genomföra några projekt med personer som står utanför Internet för att få erfarenheter. Tanken är att starta i liten skala och få erfarenheter genom att genomföra projekten och förhoppningsvis kan det fungera som inspirationskälla för andra aktörer som kan driva liknande projekt på egen hand. Delprojektet som vi arbetar med på Östergötlands bibliotek, kallas ”Nytta och nöje på nätet”.