.FILE

22-23 november 2021

Internet för alla – del 4

Finns det digitala klyftor i Östergötland? Länsbiblioteket i Östergötland undersökte för en tid sedan hur det är med Internetanvändningen i länet. Resultatet liknar inte oväntat de siffror som World Internet Institute presenterat. Möjligen med den skillnaden att det är fler som inte använder Internet i Länsbibliotekets undersökning av länet än i de rikstäckande undersökningar som WII gör. Det skiljer sig också mellan olika kommuner i länet – i några är andelen icke användare rätt stort, fler än två tredjedelar använder inte Internet. Det roliga är att biblioteken i Östergötland försöker nå dem som inte använder Internet med kostnadsfria studiecirklar i bibliotekens lokaler. Särskilt roligt är det att intresset för studiecirklarna är mycket stort. I flera kommuner står folk i kö för att få lära sig hantera datorn och surfa på Internet.

Det finns ingen anledning att tro att de som bor i Östergötland är särskilt annorlunda än andra svenskar – det finns nog stora variationer i ”Internetnärvaron” mellan olika områden även om genomsnittet hamnar på WIIs siffror – att ungefär två av nio miljoner i Sverige använder Internet sällan eller inte alls.

Sverige ligger ju rätt bra till i internationella jämförelser – Danmark, Norge och Finland brukar ha likartade siffror på tillgången till bredband. Norden ligger i det avseendet före de flesta andra länder i Europa – Nederländerna undantagna. När det sedan handlar om hur folk faktiskt använder nätet är det mycket som talar för att skillnaden är ännu större än skillnaden i tillgången till bredband.

EU kan stödja olika projekt när det gäller Internetanvändning

EU kommissionen är hög grad pådrivande i tal för både tillgång till bredband och utveckling av e-Förvaltning. Regionkommittén (2007/C 146/09) säger t.ex att den står bakom kommissionens begäran till medlemsstaterna om en förstärkning av deras strategier för bredbandsutvecklingen med större deltagande från de lokala och regionala myndigheterna. Exemplet från Östergötland kanske ska ses som ett konkret exempel på det. Ett annat roligt exempel är från Tammerfors – även där har biblioteken varit aktiva. Bland annat driver de sedan 2001 en ”Internetbuss” som ger medborgare grundkunskaper i Internetanvändning. Bussen heter Netti-Nysse. Problemet är ofta pengarna. Finnarna i Tammerfors tycks ha fått visst stöd från EU för sitt projekt om Internetanvändning.

Vi borde låta delar av jordbrukstödet gå till IT-infrastrukturstöd

Generellt sett är det inte så lätt att få stöd till bredbandsutveckling från EU. Själv skulle jag gärna se att en del av jordbruksstödet omvandlades till ett IT infrastrukturstöd, inte minst till de några av de senaste medlemsländerna. Rätt intressant är i jämförelse USAs president Obamas satsning på bredband på drygt 70 miljarder kronor (se den ovan refererade PTS rapporten för detaljer), motiverat både av mänskliga rättigheter och tillväxtfrågor. Det finns mycket att säga om IT-infrastrukturpolitiken men det får bli en annan gång. Räcker att säga att det för de flesta ungdomar är väldigt jobbigt att inte ha tillgång till nätet hemma.

Biblioteken kan hjälpa till att minska det digitala utanförskapet

Vid sidan av det tycker jag att poängen här är att biblioteken är en så viktig resurs i människors lärande även i fråga om Internetanvändning. Biblioteken når många olika grupper och kan visa på ett praktiskt sätt för personer som kommer dig, till exempel äldre, vad man kan använda Internet till. Det behövs ofta ett slags första introduktion för att man ska förstå poängen. Men ganska begränsade insatser kan biblioteken, som exemplen från Östergötland och Tammerfors visar, ta de som är ovana eller okunniga, över de första hindren så att de själva kan fråga efter mer kunskap, till exempel i studieförbundens regi. Biblioteken skapar faktiskt på så sätt en större marknad för utbildningsföretagen.

Biblioteken är spännande genom sin breda kontaktyta till medborgare med många olika livsstilar och förutsättningar. Utbudet från biblioteken är ofta imponerande – det är få som inte kan hitta det som intresserar dem, oavsett media och format. Det behövs en ökad satsning på biblioteken för att minska det digitala utanförskapet. Regeringen borde se till att biblioteken får i uppdrag att ge introduktionsutbildningar i Internetanvändning som i del i bibliotekens uppdrag att göra information tillgänglig men också att se till att biblioteken får resurser att göra det på ett rationellt sätt.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn