.FILE

22-23 november 2021

Internet vill vara neutralt

”Nätneutralitet”. Ett enkelt ord som i sig är grunden för det vi kallar Internet. Fram till hyfsat nyligen har det varit ett näst intill oproblematiskt begrepp, som legat som en allestädes närvarande skugga över nätet. Fram till hyfsat nyligen har vi inte behövt oroa oss för att Internet kan komma att begränsas. Nu börjar det trots allt vara dags att försöka se, koppla och ifrågasätta. Det är något otrevligt på gång.

Vad är nätneutralitet?

En enkel liknelse: Postväsendet levererar brev. När ett brev skickas görs detta, i varje fall i de allra flesta länder, utan att Posten öppnar breven för att avgöra vad som får och inte får skickas – eller för den delen vem som är godkänd för att nyttja Postens tjänster. Det är i sig inget konstigt. Den som är avsändare eller mottagare står för innehållet, och Posten får betalt för att leverera brev och paket. Ungefär så fungerar det också på Internet. När den datatrafik som skickas mellan användare levereras utan granskning, censur eller värdering, då kan man tala om nätneutralitet. Det garanterar att vi alla har tillgång till samma Internet, var vi än befinner oss.

Varför nätneutralitet?

Nätneutralitet är ett helt grundläggande fundament vad gäller Internets uppbyggnad och användning. Vad gäller uppbyggnaden är Internet i sin grundläggande struktur en enda stor svärm av projekt och tjänster som byggts av nyfikna entreprenörer, inte sällan som hobbyverksamhet. Den obegränsade möjligheten att upptäcka och uppfinna kombinerat med enkelheten i att sprida det man skapat har bidragit mer till Internets essens än något annat. Såväl Facebook, Google, Wikipedia, eBay och Twitter är tjänster som någonstans börjat som småskaliga sidoverksamheter men som snabbt blivit världsledande i sin genre just på grund av nätets öppenhet och tillgänglighet.

Vad gäller användandet finns det många anledningar till att börja fundera på vad som är på gång. Vi har hittills varit vana vid att kunna använda Internet på det sätt vi finner lämpligt. Det finns, tyvärr många, exempel på hur detta nu är på väg att ändras. Ett sådant är när nätoperatörer blockerar tjänster för att främja egenproducerade varianter. I bland annat Franrike har alla de tre stora jättarna på telekomområdet spärrat Skype till förmån för sina egna voip-tjänster. I Holland finns en Internetleverantör som under dagtid drar ner hastigheten för anslutning mot vissa, självvalda, delar av Internet.

I förlängningen kan en avreglering av nätneutraliteten innebära att det Internet vi är vana att se idag byts ut mot lokala nätvarianter, där man får ta del av olika tjänster och olika innehåll beroende på exempelvis operatör eller betalningsvilja. Det vore en klart olycklig utveckling, och just därför vi tjatar om det här med nätneutralitet.

Back to basics!

I grund och botten handlar nätneutralitet om mycket större värden än huruvida man får använda Skype eller vilken mikrobloggtjänst som ska slå igenom härnäst. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är väldigt tydlig vad gäller de typer av friheter som vi nu försöker försvara:

Artikel 19: Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Internet har under de senaste åren, och inte minst i år, visat sig vara överlägset som verktyg vad gäller informations- och kommunikationsfrihet och kamp för demokrati. Rund om i världen har vi kunnat se exempel på oroshärdar där bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk och andra typer av nättjänster spelat en direkt avgörande roll i hur samhällsutvecklingen formats.

Dags att jobba!

Det börjar bli hög tid att sparka igång engagemanget kring de här frågorna. Det är till exempel helt nödvändigt att se kopplingarna mellan olika företeelser för att se en större helhet. Irans nätbaserade krig mot sina egna medborgare, EU:s Telekompaket och den svenska nedstängningen av den Internetleverantör som tillhandahöll bandbredd åt The Pirate Bay – är tre tecken som med nödvändighet måste kopplas samman för att se det överhängande hot som nu finns mot det vi idag tar för givet.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn