Källkritik i skolan – ett tips till alla lärare – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Källkritik i skolan – ett tips till alla lärare

Endast omkring fyra av tio lärare i grundskolan uppger att den egna skolan ger eleverna undervisning i informationssökning och källkritik på Internet, enligt undersökningen IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning från Skolverket. En femtedel av lärarna svarar nej på frågan, och kanske mest anmärkningsvärt är att drygt en tredjedel av lärarna svarar ”Vet ej” på frågan.

I gymnasiet ser det bättre ut. Drygt 70 procent av lärarna svarar att den egna skolan ger eleverna undervisning i informationssökning och källkritik på Internet. Endast 4 procent svarar ”Nej”- Men liksom i grundskolan är andelen som svarar ”Vet ej” stor. Bland gymnasielärarna är det var fjärde som svarar ”Vet ej”.

En stor del av lärarna anser att de behöver kompetensutveckling inom källkritik

Drygt fyra av tio grundskolelärare (41 procent) och en något lägre andel gymnasielärare (30 procent) anger att de har ett ganska eller mycket stort behov av kompetensutveckling inom källkritik av Internetbaserad information.

En bra start kan vara att titta på filmen ”Källkritik – att hitta korrekt information på Internet” som PR-konsulten Jerry Silfwer (@doktorspinn) spelat in tillsammans med Internetkunskap.

Projektet Internetkunskap.se finansieras med stöd av .SE:s Internetfond