.FILE

22-23 november 2021

Nätscouting – vi är redo att hjälpa människor undan förtryck

Vissa menar att scouterna står på två grundpelare; friluftsliv och samhällsengagemang. Det är två grundpelare som båda behövs. Ägnar vi oss bara åt friluftsliv så är vi Friluftsfrämjandet och ägnar vi oss bara åt samhällsengagemang så är vi snarare en välgörenhetsorganisation. Jag har under mina år som scout känt att samhällsengagemanget har fått stå lite i skuggan, vilket har lett till att jag har valt att agera.

Via dolda kommunikationskanaler kan människor i slutna samhällen ventilera sina åsikter

Till årets kårstämma motionerade jag om att min scoutkår, Hässelby Gårds Scoutkår, skulle upplåta en del av sin bandbredd till så kallat ”darknet” – alltså för dold och anonym kommunikation. Varför gjorde jag detta?

Scoutrörelsen är i grund och botten en fredrörelse. Enligt våra egna stadgar har vi åtagit oss att så långt det är möjligt försvara grundläggande mänskliga rättigheter. Till dessa räknas exempelvis åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Samtidigt ser vi hur människor idag på många håll lever under repressiva och kontrollerande regimer i skendemokratier och diktaturer. Det är det yttersta tecknet på hur yttrandefriheten är under ständig attack och information och åsikter kan inte spridas fritt. Internet är idag den absolut viktigaste informationskällan för extremt många människor och därför har dessa stater riktat in sig på att stoppa informationsspridningen genom att filtrera och censurera nätet.

Via dolda kommunikationskanaler kan människor i slutna samhällen ventilera sina åsikter. Där kan politiska dissidenter ges möjlighet att totalt anonymt och totalt ofiltrerat ta till sig information och sprida information till andra. Om scouterna ska vara en rörelse som stödjer de mänskliga rättigheterna kan byggande av darknet därför vara en väg att gå. Då kan vi hjälpa människor att kommunicera fritt – osedda, ostörda och ohotade.

Scoutingens samhällsengagemang bör inte vara begränsat till att ”hjälpa gamla tanter över gatan”

Min motion från kårstämman fann gillande och idag tunnlar Hässelby Gårds scoutkår krypterad trafik via I2P. Mitt mål är nu att sprida detta till resten av scoutrörelsen så att fler kan hjälpa till. Det som behövs nu är inte mer än rätt tänk och lite vilja. Att rent praktiskt sätta upp tekniken är ytterst enkelt. Nätaktivisterna i Telecomix/Werebuild har gjort mycket pedagogiska och lättfattliga videos som beskriver hur man gör. Det tog mig inte många minuter att få igång noden trots att det var första gången jag gjorde det.

Scoutingens samhällsengagemang är inte och bör inte vara begränsat till att ”hjälpa gamla tanter över gatan”. Vi lever i en tid då vi faktiskt kan hjälpa folk över hela jorden att komma undan förtryck och bygga demokrati. Det är något vi alla kan göra. Låt oss hjälpas åt i det gigantiska grupparbetet som ibland kallas Internet att göra detta.

Fotograf: Malin Pettersson

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn