.FILE

22-23 november 2021

Om lärande ur ett skolbibliotekarieperspektiv

Cecilia Bengtsson är skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun. Via twitter(@cebris8), netvibes och bloggande bevakar och reflekterar hon kring skolbibliotek, lärande, web 2.0 och digital kompetens mm. Det här inlägget handlar om lärande och det växande behovet av informationsfärdigheter i dagens skola.

I min roll som skolbibliotekssamordnare går det inte en dag utan att jag funderar över lärande ur olika aspekter. Mitt eget lärande, elevernas, framtidens, lärprocesser, formellt och informellt lärande osv. Med stort intresse följer jag på olika sätt andra som också funderar och har mycket kunskaper om detta t.ex. Stefan Pålsson

Några ståndpunkter och värderingar har jag genom åren erhållit kring lärande och det är:

Allt lärande utgår ifrån den enskilda människan.

Alla människor har möjligheter och rättigheter till kunskap och information.

Lärande sker överallt. Enskilt men särskilt i samspel med andra.

Den sociala webben förändrar våra sätt att kommunicera och lära på.

Datorer ger oändliga möjligheter att presentera, kommunicera och lära sig saker.

Kunskaper i informationsfärdigheter (IKT) och digital kompetens blir allt mer viktigt och nödvändigt.

Kunskaper i informationsfärdigheter (IKT) och digital kompetens blir allt mer viktigt och nödvändigt

Jag vill uppehålla mig en stund vid min sista punkt eftersom jag som skolbibliotekarie ser behoven av att lära människor att söka, hitta och värdera information. Det innebär att ha ett källkritiskt förhållningssätt, ha kunskaper i upphovsrätt och att kunna söka information på osv. Det kan tyckas torrt och tråkigt att förmedla och att lära sig dessa perspektiv. Många har dock vetskap och stor förståelse för att detta är viktigt t.ex. Gustav Holmström, 15 år som i höstas skrev ett blogginlägg om skolungdomar och källkritik

Vems ansvar är det att förmedla informationsfärdigheter?

På twitter och i andra forum hittar jag många artiklar, debatter, blogginlägg om att dessa färdigheter är nödvändiga i framtidens lärande. De pågår också samtal om vems ansvar det är att förmedla detta till eleverna. Det finns inte ett svar på den frågan och inte heller en väg att gå men ur mitt perspektiv så borde skolbiblioteken och dess personal användas mycket mer för dessa syften. IKT är en del av utbildningen i bibliotek & informationsvetenskap. En mycket bra resurs för källkritik mm. finns på kolla källan.

I Ekerö kommun genomför vi just nu en enkät bland alla skolors personal om deras behov och kunskaper om källkritik, upphovsrätt, sökstrategier och web 2.0. Syftet är att skräddarsy och erbjuda utbildningar till skolans personal via skolbiblioteken. Kartläggningen är inte klar men vi kan se vissa tendenser. Den sista frågan på enkäten är om skolpersonalen är intresserade av att delta på utbildningar och kurser inom detta. I stort sätt alla svarar JA!

Visioner för framtiden

Jag tycker att alla de satsningar som görs för att försöka öka datortätheten i skolan är mycket bra. Jag delar uppfattningen om att en dator till varje elev ger många vinster och ett lärande som utgår mer enskilt från var och en av eleverna. Låt oss tillsammans ge alla barn och ungdomar verktyg och färdigheter så att de kan bemöta och ha glädje av webbens alla möjligheter nu och i framtiden. Genom ”Internetdagarna presenterar: Hej skolan, dags att Internetta!” ges en möjlighet till diskussioner utifrån olika perspektiv om Internet i skolan. Jag ser framemot open-space-mötet den 9/2!

Open-space-mötet ”Hej skolan, dags att Internetta!”, hålls den 9 februari 2010 i .SE lokaler i centrala Stockholm, det är öppet för alla och kostar ingenting. Anmäl dig här (obs! det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller…)

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn