.FILE

22-23 november 2021

Öppet brev till Sveriges nya IT-minister Anna-Karin Hatt

Grattis till ett viktigt jobb! Som Sveriges första IT-minister får du ansvar för ett område som berör alla människor i hela Sverige, och som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Målet med den svenska IT-politiken är ju att skapa ett informationssamhälle för alla. Men det handlar inte bara om bredband och tillgång till Internet, utan också om att alla människor ska kunna använda IKT-verktygen. Här finns det mycket kvar att göra – en utmaning för dig som ny IT-minister!

Icke-fråga i Sverige
E-inkludering i betydelsen ”Alla ska kunna använda IKT” är en prioriterad fråga inom EU, men av någon anledning har det varit en icke-fråga i Sverige. Det framkommer i två rapporter från myndigheten Handisam; Kartläggning över initiativ för eInkludering i EU och Sverige samt i förslaget till handlingsplan för e-inkludering Rätt från början.

Varför har frågan om IKT-kunskap för alla inte prioriterats i Sverige? Jag tror det beror på att vi har fastnat i myten om oss själva som ett så framstående IT-land. Det är sant att vi är ett av världens mest uppkopplade länder, men samtidigt finns ett stort digitalt utanförskap i Sverige.

Demokratiskt problem
Enligt rapporten Hur stort är det digitala utanförskapet? är det cirka 1,7 miljoner vuxna som inte använder Internet alls, och ytterligare 1,5 miljoner som gör det mycket sporadiskt. Internet är en tydlig klassfråga. Människor med låg inkomst och låg utbildning har betydligt sämre tillgång till ny teknik jämfört med medel- och höginkomsttagare. Den digitala klyftan är på väg att bli ett demokratiskt problem som politikerna hittills inte tagit på allvar.

Den här bilden av utanförskapet bekräftas också av en undersökning som Länsbibliotek Östergötland gjorde för några år sedan. 1300 östgötar telefonintervjuades om sina biblioteks- och internetvanor. Det visade sig att mer än varannan östgöte hade dålig koll på Internet, och att 35 procent inte använde Internet alls. Det var stor skillnad mellan kommunerna beroende på utbildningsnivå och bredbandsutbyggnad.

Internet för alla
Detta var en av orsakerna till att biblioteken i Östergötland förra hösten drog igång e-kampanjen Internet för alla – nytta och nöje i vardagen. Vi ville visa att biblioteken är en plats där människor kan få hjälp att hantera informationstekniken för att kunna ta del av innehåll och tjänster på nätet.

En hel värld – bara några klick bort. Upplev Internet som en källa till kunskap, gemenskap och nöjen. Upptäck att det är enkelt och roligt. Det var budskapet som biblioteken gick ut med. Responsen från allmänheten blev mycket stor. Många ville ta chansen att prova på den moderna informationstekniken på biblioteken. Lära sig från grunden; hur man hanterar musen, skaffar sig en e-postadress och hittar intressanta sidor på nätet.

Gun Nydahl, i dag 78 år, från Mjölby blev kampanjens ansikte utåt. Hon beskrev hur hon upptäckte en helt ny värld när hon fick hjälp att komma ut på Internet. Den hjälpen hade hon fått på biblioteket i Mjölby, där hon i lugn och ro fick möjlighet att lära sig den nya tekniken och då upptäckte att det var roligt, och inte så krångligt som hon tidigare trott. Gun gav röst åt det digitala utanförskapet, och många kände igen sig.

Synliggjorda behov
Sedan dess har två tusen östgötar (!) lockats till biblioteken i Östergötland för att lära sig grundläggande Internetkunskap. Projektet med Internetguidningar på östgötabiblioteken sponsras av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Att biblioteken har lyckats inspirera människor att våga prova den nya tekniken är orsaken till att östgötakampanjen har blivit så framgångsrik – och har också synliggjort behoven!

Den stora utmaningen samhället står inför i dag är att inspirera och övertyga människor om att Internet har blivit vardag, och att alla behöver lära sig grundläggande digital kompetens. Här behövs en genomtänkt strategi från samhällets sida för hur man ska nå ut med digital kunskap till alla de människor som i dag står utanför informationssamhället.

Dags för nationell samling
Vi skulle aldrig acceptera att nästan två miljoner vuxna i vårt samhälle inte kunde läsa, att de var analfabeter, eftersom vi inser att en levande demokrati förutsätter att människor har läsförmåga, kan inhämta information och bilda sig en egen uppfattning om saker och ting.

Nu gäller det att förstå att digital kompetens är lika viktig som läsförmåga för att människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Det behövs en nationell satsning för att bekämpa den digitala analfabetismen. Det är detta Uppropet för digital delaktighet handlar om. Läs mer om det här.

Hur ser du på frågan om det digitala utanförskapet? Du är ju huvudtalare på Internetdagarna i Stockholm den 27 oktober. Det skulle vara spännande att vid detta tillfälle få höra din syn på digital delaktighet och vilka politiska visioner du har på området.

Vänliga hälsningar,

Birgitta Hellman Magnusson

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn