.FILE

23-24 november 2020

Piratpartiet – hjälp dem som inte kan eller vill använda Internet

I Sverige finns uppemot 2 miljoner människor som inte kan eller vill vara delaktiga i samhället. Kan det vara sant? Var fjärde invånare? Det skulle ju vara en demokratisk skandal! Men det är faktiskt så, om man skall tro de siffror som World Internet Institute presenterar. Där framgår att nästan 2 miljoner människor i Sverige inte kan eller vill använda Internet.

Samhället byggs utifrån att alla har tillgång till Internet

Hur många gånger per dag läser eller hör man inte att mer information, mer bakgrundsmaterial finns att hämta på domän.se (domän kan vara SR, SVT, DN, SVD etc). Dagens Eko är fyllt av hänvisningar till deras hemsidor. Men dessutom så har samhället alltmer byggts utifrån förutsättningen att alla har Internet. Banker och Försäkringskassan är två exempel på inrättningar som nästan raderats från den geografiska kartan, eftersom man skall använda Internet i stället. Apoteket, reseföretag och bokhandlare går samma väg: om du inte har Internet så är det nästan omöjligt att få hjälp, åtminstone i mindre tätbebyggda delar av Sverige.

Debatten är obefintlig och det finns inga tydliga lösningar på problemet

Skälen att inte ha Internet kan variera. Man kanske inte ”gillar” det digitala samhället, man kanske inte har råd (det kostar faktiskt pengar med abonnemang och teknik), man kanske inte vågar sig på tekniken, man kanske inte vet hur det fungerar (alla är inte uppvuxna med datorer), man kanske helt enkelt inte har tillgång till accessnätet. Oavsett skäl, dock, så är det problematiskt att stora delar av landet lämnas utan möjlighet att delta i det moderna samhället. Och – märkligt nog – det förefaller inte uppfattas som ett problem av politiker, av media eller av näringslivet. Debatten är obefintlig om problemets existens och möjliga sätt att förbättra situationen.

Förstå mig rätt: självklart skall tekniken bejakas, självklart skall myndigheter, media och företag tillvarata Internets möjligheter. Det ger enorma möjligheter till mer kunskap, enklare liv eller större utbud.

Politiker säger att det är en fråga för marknaden – medan marknaden bara investerar om det är lönsamt

Men kvar står: uppemot 2 miljoner människor i Sverige kan/vill inte använda detta. Och diskussionen om detta, och konsekvenser därav, är nästan obefintlig. ”En fråga för marknaden” säger politiker, ”vi investerar bara där det är lönsamt” säger marknaden; ”studieförbunden kan vara en resurs” säger andra.

Borde inte 2 miljoner människor vara värda mer engagemang? Kan Piratpartiet vara lösningen på problemet – eller hinner de etablerade före?

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn