.FILE

22-23 november 2021

Sveriges första Internetforskarkonferens

Var med om att skapa en mötesplats, lyfta fram Internetforskningen i Sverige, öka kunskapen om Internets betydelse för individ och samhälle. Lyssna till William H. Dutton, Elza Dunkels och Olle Findahl, träffa nya och gamla kontakter den 4 november i Stockholm. Då anordnas Sveriges första Internetforskarkonferens parallellt med Internetdagarna i lokalerna på Folkets Hus.

Kunskaperna är uppsplittrade och överblicken saknas – det finns ett behov av att mötas

Internet har blivit en viktig del i samhällslivet och i människors vardagsliv. Det har medfört att Internet idag studeras, utifrån olika perspektiv, inom en rad olika ämnesområden bland samhällsvetare, humanister, beteendevetare, medicinare, tekniker och många fler. Kunskaperna är uppsplittrade och överblicken saknas. Det har medfört att det finns ett behov av ett svenskt forum för tvärvetenskapliga kontakter och för utbyte av kunskaper och erfarenheter om Internets användning och påverkan på individen och samhället.

William H. Dutton, Elza Dunkels och Olle Findahl är våra keynotes

William H. Dutton, föreståndare för Oxford Internet Institute vid universitetet i Oxford, kommer att tala kring ”The Rise of the Internet and the Fifth Estate: Shaping Issues for Policy and Research”. Elza Dunkels, Umeå Universitet, tar upp”Digital Competence – Searching for the Young Perspective”. Och Olle Findahl, forskningsledare vid World Internet Institute, lyfter ”Visionerna möter vardagsverkligheten. Om hur svenskarna blev Internetanvändare”. Det kommer att bli mycket intressant.

Om man vill hålla en presentation av sin forskning, finns det fortfarande möjlighet att skicka in sitt bidrag via Internetforskning.se. Alla som går på Internetdagarna får gå gratis.

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du läsa programmet först av alla och möjlighet att köpa biljetter till ett Early Bird-pris!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn