.FILE

22-23 november 2021

Telekompaketet och medborgarrörelsen i Europa

Telekompaketet är i grund och botten ett försök att uppdatera de EU-direktiv som finns gällande telefoni- och internetmarknaderna inom EU. Arbetet med paketet har fokuserat på behovet av att modernisera de regelverk som styr konkurrens, konsumentskydd och myndighetstillsyn. I sig är det en god tanke som, om den genomförs på rätt sätt, kan leda till att internet kan bidra till ökad demokratiskt inflytande och positiv ekonomisk utveckling för samhället som helhet. Ett problem är att de regelverk som nu skapas kommer att appliceras på något som ännu inte finns. Internet utvecklas icke-linjärt och med hög hastighet, vilket gör det komplicerat att skapa regelverk för att hantera något som vi ännu inte vet hur det kommer att se ut. Det som behövs är ett Internet som är tillräckligt robust för att fortsätta utvecklas på ett sätt som är både effektivt och öppet.

Vårens medborgaraktivism

Under våren startade nätaktivister i Sverige och resten av Europa en motaktion sedan förhandlingarna runt Telekompaketet påverkats av bl.a.Storbritannien och telekomoperatörer som AT&T. Det finns indikationer som visar på att detta kan leda till ett nedstängt internet, där telekomoperatörerna får långtgående möjligheter att kontrollera utbudet som man erbjuder till användarna. We Rebuild.EU och La Quadrature du Net är två kluster som arbetat intensivt med att försvara användarnas rättigheter och ett nätneutralt internet. Under några intensiva veckor under våren kontaktade medborgare europaparlamentariker; det skrevs blogginlägg efter blogginlägg och media fick upp ögonen för frågan. Aktivismen har lett till att Telekompaketet kommer gå vidare till förlikning av tilläggsförslagen, d.v.s. det finns stora möjligheter att påverka förhandlingarna framöver. Den största vinsten med medborgarengagemanget som har väckts runt om i Europa, är att det skapar förändring och gör användarna hörda. Medborgare som var delaktiga ska känna sig stolta över vad som åstadkommits.

Samarbete

Juliagruppen har växt fram som ett led i dessa aktiviteter och har inlett samtal med journalister, näringsliv och myndigheter kring frågor om bl.a. nätneutralitet. Gruppen arrangerade seminariet Nät och Samtal i slutet av augusti, och Magnus Eriksson åkte ner som gruppens representant vid det seminarium om Telekompaketet som hölls i Bryssel av Piratpartiet och den Gröna gruppen den 7:e september. Seminariet i Bryssel kom ytterst lägligt då Telekompaketet inom en snart framtid kommer att tas upp för tredjebehandling och det är viktigt att lyfta frågan innan beslut tas över våra huvuden. Det som gäller är att använda denna möjlighet, då det är frågor som rör oss alla. Johanna Nylander på Frihet, fildelning och feminism beskriver det i sin reflektion från Nät och Samtal: ”Under frågostunden talade jag också om den demokratiska potentialen med nätet, att nätet måste bli mainstream och att aktivism måste bli det också. Det får inte vara svårt och krångligt att aktivera sig, och det borde vara våra folkvaldas uppgift att se till att den demokratiska processen fungerar även i ett digitalt format.”

Dags att påverka

Det är dags att skapa engagemang för de viktiga frågorna som rör Internet; hur Internet ska kunna användas och vad som ska vara tillgängligt för användarna. Det är dags att göra klart att det är en fråga om en mänsklig rättighet. Internet är en infrastruktur som skapar en möjlighet för oss att utvecklas, kommunicera och upprätthålla kontakter, men även en plattform för att agera som aktiva medborgare. Internet är en naturlig del av våra liv; vi är både användare och producenter, och inte konsumenter av en förutbestämd tjänst som vi inte kan påverka. Låt oss utnyttja Internets medfödda utvecklingspotential och växa tillsammans som engagerade medborgare.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn