.FILE

22-23 november 2021

ThoughtMade – why should I care?

Vi lever i ett ”utvecklat” land. Ett farligt antagande, eftersom det antyder att vi inte längre behöver utvecklas. Vad Europa och USA just nu bevittnar är att utvecklingen, innovationen och framtidstron drivs tilltagande på andra ställen i världen. Tillverkningen har redan flyttat från ”industrinationerna” till ”utvecklingsländerna”. De asiatiska universiteten i Indien och Kina examinerar ingenjörer – som är lika duktiga som våra och har en bråkdel av våra löner – i en mängd som vi i Europa bara kan drömma om. Samtidigt ändrar Internet, virtualiseringen av varor och tjänster och den sociala webben spelreglerna för spridningen av innovation. Speciellt små, målinriktade grupper kan via viral och social marknadsföring nå oerhört snabbt stor genomslagskraft utan större materiella insatser.

Där dessa individer samlas kommer nästa Google, Apple eller Skype lyfta den regionala ekonomin

När tröskeln till att skapa innovativa företag blir allt lägre, men vårt skattesystem är beroende av att människor bosätter sig lokalt och även driver sina företag lokalt, måste vi börja funera över hur vi skall få en stabil och ökande bas för ett hälsosamt samhällssystem. Allt fler människor i världen har sina basbehov på Maslowspyramiden tillgodosett och börjar närma sig kunskapssamhället från alla länder. När de väl är på denna väg, kommer de mest aktiva, medvetna och värdeskapande av dessa grupper – entreprenörerna – samlas kring innovationscenter i hela världen. Dessa individer är MYCKET medvetna om var i världen det finns bäst tillgång till kapital, kunder och kompetens. De stora hubbar inom IT-industrin just nu är till exempel Silicon Valley, Indien och Kina just nu. Och de har inga problem att flytta. Det pågår en global konkurrenskamp om innovation. Där dessa individer samlas kommer sannolikt nästa Google, Apple eller Skype lyfta den regionala ekonomin.

Vad är speciellt med dessa Hot Spots för innovation some San Francisco, Bangalore och andra? Det finns mycket forskning och tänk kring detta, eftersom många länder vill återskapa liknande klimat på andra ställen. I min uppfattning finns det ett antal faktorer som samspelar:

  • tillgång till innovativa människor, universitet och företag som vill jobba med förändring
  • en mångsidig och diversifierad kritisk massa av olika industrier som kan agera som bas för tidig utveckling och kundbas åt innovationer
  • en tydlig syn på innovation som tillgång, inte kostnad för ekonomin och därmed stödstrukturer från staten, universitet och investorer
  • en good tillgånglighet till kapital från olika källor som affärsänglar, statliga medel, privata pengar och riskkapital
  • bra stöd och infrastruktur för familier och barn
  • tillgång till fritids- och kulturaktiviteter och evenemang
  • en attityd av samarbete och öppenhet kring innovation – ”hur kan jag hjäpa dig?” istället för ”vad kan jag ha för nytta av dig?”

Med Projekt som ESS och andra som tar hit en hel del forskare kommer södra Skandinavien bli en av de bästa platserna i världen för att starta företag

I Öresundsregionen finns de flesta av dessa faktorer på världsklassnivå. Men Svenskarna är inte direkt världsbäst på marknadsföringen av sina tillgångar. Denna region kan bli en av de stora samlingspunkter för innovation och företagande. Med projekt som ESS och andra som tar hit en hel del forskare kommer södra Skandinavien bli en av de bästa platserna i världen för att starta företag och ha en fantastisk miljö för båda familj, barn och jobb.

Vi vill få till möten mellan människor från olika delar av samhället som leder till mer och bredare innovation

ThoughtMade är marknadsföring. Detta event, tillsammans med TEDx Öresund och WinWinTotal visar upp i partyform lite av de coola prylar och installationer som uppfinns här i Öresundsregionen. Vi vill få till möten mellan människor från olika delar av samhället som leder till mer och bredare innovation under avslappnade former för att ta ner tröskeln för korsbefruktning mellan branscher, åldrar och företag.

Vi behöver det, och världens entreprenörer behöver veta om det.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn