.FILE

22-23 november 2021

Utbilda lärare så att de kan hantera tekniken

Mitt namn är Rebecka Gustafson och jag går i trean på Enskilda Gymnasiet i Stockholm. I egenskap av elev har jag blivit tillfrågad att blogga om mina tankar och erfarenheter kring Internet i skolan.

Datorer och Internet har blivit en självklar del av de verktyg vi förväntas använda i skolan. Det används varje dag, bland mycket annat för att söka information och skriva arbeten. Trots detta är det inte något som används aktivt under lektionstid. Jag anser att Internet bör bli en större del av undervisningen, utan att för den sakens skull helt lämna de nuvarande undervisningsmetoderna.

Tack vare min driftiga lärare Kristina Alexanderson har jag och min klass använt Internet mycket i undervisningen, främst i form av bloggande. Detta har varit väldigt kul, lärorikt och utvecklande. Det har dessutom öppnat för många nya möjligheter, inte bara undervisningsmässigt. Som elev får man genom att publicera på nätet en chans att nå fler läsare än sin lärare. Därmed blir man en del av ett större sammanhang.

Internet ger aktuella källor och användbar kunskap

Min erfarenhet av de läroböcker jag blivit tilldelad under de tolv år jag gått i skolan är att de ofta är inaktuella (ironiskt nog beskriver min nuvarande samhällkunskapsbok vad e-post är och hur det används), felaktiga och vinklade. Nätet erbjuder å andra sidan snabb, uppdaterad information om det mesta. Samtidigt kräver arbete via Internet mycket av såväl lärare som elever – främst när det kommer till källhantering och källkritik, eftersom vem som helst kan skriva vad som helst.

Att använda sig av Internet och nyare teknik (snarare än penna, papper och läroböcker) i undervisningen är något som skolan bör satsa mer på eftersom det ger viktig och användbar kunskap. Jag har själv haft stor nytta av att kunna webbanpassa texter, förhålla mig kritiskt till källor och hantera upphovsrätten. Alla tre är några av de kunskaper som jag fått eller utvecklat tack vare att en av mina lärare använt internet mycket i undervisningen.

Lagom är bäst

Arbetet med Internet och IT måste dock ske på rätt sätt. Att basera all undervisning på dessa nyare metoder är inte en konstruktiv lösning. De olika metoderna ger olika resultat, kräver olika arbetsgång och olika former av kreativitet.

Vi elever ska efter att ha tagit studenten kunna ta tag i och lösa problem och uppgifter av varierande karaktär.  Därför är det viktigt att börja integrera Internet och ny teknik i undervisningen, men av precis samma anledning är det också viktigt att inte låta det ta över.

Tid att förändra

Internet är ett av de största, mest användbara och mångfacetterade verktyg vi har tillgång till idag och självklart ska även skolan använda det. Men för att kunna ge oss elever den utbildning vi behöver vidhåller jag vikten av variation och att man inte helt och hållet lämnar de mer klassiska undervisningsmetoderna.

Såväl skola som lärare behöver anpassa sig till utvecklingen och ge eleverna rätt redskap för arbetslivet. Utbilda lärare så att de kan hantera tekniken, fråga eleverna, inspireras av andra som redan gjort denna resa och skapa en förändring!

Bilden är tagen av Paulina Nordebrand

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn