.FILE

22-23 november 2021

Politik 2.0 är här, men behärskar partierna det?

En ny ingrediens i den valrörelse som nu pågår för fullt är att sociala medier används av de politiska partierna för att nå ut med sina respektive budskap. Seminariet Sociala medier i valrörelsen 2010 kommer att ge en bild av hur denna nya väg till väljarna utnyttjas och vilken effekt det får. Det blir samtidigt en chans för alla som vill förändra och påverka att ta reda på hur de bäst utnyttjar sociala medier.

Dialog efterlyses
Moderator blir Brit Stakston, mediestrateg och övergripande ansvarig för sociala medier på JMW. Hon är en av landets mest anlitade föreläsare och debattörer på området och huvudförfattare till boken Politik 2.0 – konsten att använda sociala medier. Den som vill kan redan nu läsa hennes serie av blogginlägg om den pågående valrörelsen.

Brit får sällskap av Anders Larsson från Uppsala universitet, som forskar om partiernas användning av nätet, samt de rödgrönas Martin Gelin och Centerpartiets Ulrika Ingemarsdotter, vilka båda arbetar med sociala medier i valrörelsen och kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

– Mitt intryck av valrörelsen så långt är att partierna i hög utsträckning inte valt att fokusera på väljarna i den utsträckning de kunnat, säger Brit. Man tänker fortfarande en sändare och många mottagare, i stället för att tänka från många till många. En stor utmaning med att nyttja sociala medier på rätt sätt tror jag är att det kräver nya arbetsprocesser. Jag vill gärna fråga de inbjudna från partierna hur det såg ut med den interna förståelsen för detta. Hur har det varit för dem att stötta partierna i sin närvaro på nätet när det som räknas mest fortfarande är Rapport?

Hur blir man relevant?
Det går inte att komma ifrån att nätet används som en plattform för människor att inhämta mer information om olika frågor. Därför är det viktigt för alla som vill påverka och förändra samhället att lära sig vara relevant där. Brits målsättning med seminariet är att det ska ge en bild av hur man bäst uppnår sådan relevans, inte bara vid politiska val utan överhuvudtaget.

– Vi kommer förstås att analysera vad som gjorts i valrörelsen och vilken effekt det fått, men min förhoppning är att vi får ett spännande, framåtblickande samtal om nätet som politisk kommunikationsplattform. Snarare än att bara summera valet vill jag alltså att seminariet handlar om vad som händer efteråt. Hur ska politiska partier använda sociala medier för att fånga upp väljarna och locka till sig fler medlemmar? Hur arbetar man med påverkan och opinion på nätet?

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn