.FILE

22-23 november 2021

Webbstjärnan utvecklar Internet i skolan

Webbstjärnan drar igång igen och den här gången erbjuder vi alla skolelever från förskoleklass till gymnasiets tredje ring möjligheten att vinna 20 000 kr på sitt skolarbete. Vilka skolarbeten kommer att hamnar på webben i år, istället för på klassrumsväggen eller i en skolpärm? Är det ditt, dina barns eller kanske dina elevers?

Använd internet för att glänta på klassrumsdörren

Webbstjärnan är en del av .SE satsning på att utveckla användandet av Internet i skolan. Webbstjärnan erbjuder oss som arbetar i skolan en möjlighet att glänta på den stängda klassrumsdörren och visa världen utanför vad våra elever faktiskt arbetar med. Genom webbpublicering kan skolarbetet få fler mottagare, inte bara läraren, eller andra klasskamrater utan även de som nyss eller för länge sedan lämnat skolan. Behövs det kan man undra?

Ja, det behövs, för i skolan handlar internet framför allt om att elever söker information på nätet, till en fördjupning eller något annat skolprojekt. Vi lärare pratar om att eleverna googlar till sig kunskap, med viss förskräckelse.

Ja, det behövs, då skolverket själva slår fast att i de nya styrdokumenten för skolan bör krav på digital kompetens skrivas in, då de nuvarande saknar mål för elevernas digitala kompetenser och färdigheter.

Ja, det behövs för genom Webbstjärnan får lärare och elever möjligheter att utveckla sina digitala färdigheter och kompetenser för att vara förberedda för att klara sig i informationssamhället.

Vilka färdigheter kan elever utveckla genom Webbstjärnan?

Mina erfarenheter från att jag själv som ”nybörjare”valde att låta mina elever publicera sina skolarbeten på nätet genom webbstjärnan 09, är att mina elever lärde sig mer om:

• upphovsrätten på nätet

• källkritik, mina elever blev mer kritiska i sitt förhållningssätt till texter som de hittade på nätet (för om de själv kan lägga ut information på nätet, så kan vem som helst det)

• att skriva för webben, eller att skriva publikt

• hur man skapar webbplatser och bloggar

Samt en massa andra mer ämnesspecifika kunskaper, som hur konflikter uppstår och teorier kring krig och konflikter idag, eller hur de gemensamt kan analysera en roman.

Genom webbstjärnan kan alla elever i den svenska skolan göra sina första famlande försök att gå från att vara bara konsumenter av information på nätet till att även bli producenter av information på nätet. På så sätt utvecklas elevernas digitala färdigheter och kunskaper samt blir mer medvetna nätanvändare, och erbjudandet är gratis.

Webbstjärnan 10, har just satt igång och alla elever i svenska skolan, både på grund- och gymnasieskolan, kan delta. Förväntningarna är stora på vilka elevarbeten som hamnar på webben. Är det ditt, dina barns eller kanske dina elevers? Så sätt igång, utnyttja Webbstjärnans erbjudande och försök vinna 20 000 kr på skolarbetet.

———————–

Webbstjärnan i siffror

Webbstjärnan 09, engagerade närmare 4 000 gymnasieelever (i 775 lag), i 270 gymnasieskolor från hela Sverige. Du kan läsa mer om tävlingen på webbstjärnan.se.

Innan Kristina blev utbildningsansvarig för Webbstjärnan, var hon lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet i Stockholm. Hon vann juryns specialpris, i Webbstjärnan 09, för ett beundransvärt lärararbete med acceleration från 0- 100 på ett läsår.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn